STILUS FRACTUS

Nadmiar przecinków w zdaniu

Powszechnym błędem jest stosowanie przecinków w sposób mechaniczny przed takimi słowami, jak żektórykiedy, ile. Nie zawsze stawiamy przecinek bezpośrednio przed nimi.

Spójniki zestawione

W mowie brak przecinka w obrębie takiej konstrukcji sygnalizuje brak pauzy oddechowej. Porównajmy:

Zrobię to pod warunkiem, że mnie poprosisz.

Zrobię to, pod warunkiem że mnie poprosisz.

W pierwszym zdaniu mówiący podkreśla istnienie warunku. W drugim podkreśla gotowość, tyle że z zastrzeżeniem. Oto kilka innych przykładów:

Będzie tak w przypadku, gdy zawiedziesz.

W przypadku gdy okaże się to prawdą, zacznę działać.

Zrobił to w momencie, gdy padł strzał

W momencie kiedy padł strzał, był już martwy.

Mimo że tego nie chciał, i tak to zrobił.

Uprasowałam ci sukienkę, tę którą lubisz.

Ugotowałam ci grzybową, taką jaką lubisz.

Utarte związki frazeologiczne

Nie stawiamy przecinka przed konstrukcjami, które w roli utartego związku frazeologicznego mają inne znaczenie niż dosłowne. Na przykład:

Zjadłeś tyle co kot napłakał. (= mało)

Kładziono rannych gdzie się dało. (= wszędzie)

Strzelał gdzie popadnie. (= na oślep, we wszystkie strony)

Zapłacisz za to Bóg wie ile. (= dużo)

Możesz się bawić ile dusza zapragnie. (= na całego)

Robisz to i robisz nie wiadomo po co. (= bez sensu)

Przecinek lub jego brak może zmienić sens

Porównajmy te oto zdania:

Kto wie, co się z nim teraz dzieje? (= Kto z was wie, co się z nim dzieje?)

Kto wie co się z nim teraz dzieje… (= Nie wiadomo, co się z nim dzieje).

Nie wiadomo, kiedy umarł. (= Nie jest znana data jego śmierci).

Nie wiadomo kiedy stanął za nim oficer. (= znienacka)

Mechaniczne przecinki

Oczywiście, bywa jeszcze gorzej, na przykład wiele osób stawia przecinki mechanicznie przed każdym więc, który itp.:

określa czas przez, jaki…

jeśli tekst, któregoś z utworów…

skórki dzięki, którym…

pilota za pomocą, którego…

jest on, więc

WYBRANE WPISY
Tagged in:,